به زودی به روز می شوم

داش آکل خوب می داند مرد بودن کار سختیست

ریشه را از ریشه خوردن کار یک کرم درختیست

به زودی به روز می شوم

/ 5 نظر / 29 بازدید
طاهره کوپالی

بعد از دو سال سکوت آمده ام با شعری تازه که: «حکم ِ اعدام ِ دزد ِ ریش تراش» منتظر خواندنت هستم با عشق و نکبت و با متنی کوتاه برای روزهای بلندی که نبودم از آنچه گذشت و خیلی ها نمی خواهند بگویند و خیلی ها نمی خواهند بدانند طاهره کوپالی به روز شد هرچند کسی منتظرش نبود...

امید میرزایی

سلام با چند خطی نوشته از گذشته و خبرهایی برای آینده به روزم... منتظر شما امید میرزایی

راوی

درود. قدم رنجه کنید revayatbafaryad.blogfa.com